Fredrik Broman samarbetar för en hållbar besöksnäring

Besöksnäringen i Gunnarsbyområdet blomstrar. Som navet i ett kluster av turismentreprenörer finns Fredrik Broman. Han startade Aurora Safari Camp för sex år sedan och jobbar mer än gärna tillsammans med andra.

Att berätta om ett näringsliv i tillväxt är en av våra metoder för att marknadsföra Boden som plats, både lokalt och nationellt, med det långsiktiga målet att vi ska bli fler bodensare. Fredrik Broman är en av de drivna entreprenörer vi väljer att lyfta fram i en kommande annonskampanj i nationell media.