Home Kanaler Älvsbyn - Norrbottens pärla Kommunfullmäktige 170619

Kommunfullmäktige 170619

Kommunfullmäktige 170619
746317def3a783d84b4adfdf5dde9e26

Kommunfullmäktiges sammanträde i Älvsbyns kommun 19 juni 2017.
VISA MER av klickbar Ärendelista nedan (på dator kan du klicka på tiden nedan för att komma till ärendet):
(Starttid, eventuellt diarienummer, ärende)
0:00:00
* Välkommen

0:00:46
Utmärkelse för rådig insats

0:04:25
Utdelning av kulturstipendium och ungdomsledarstipendium 2017

0:09:22
Grethel Ohlsson ”Begravningsombudets uppgifter och ansvar”

0:26:10
* Upprop

0:28:04
* Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll

0:28:33
* Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

0:34:11 (0160/17 – 000)
1. Delgivningar KF 2017-06-19

0:40:22 (0201/17 – 008)
2. Redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och medborgarförslag

0:40:58 (0146/17 – 008)
3. Svar på interpellation (c) angående Frakturer för äldre

0:52:56 (0147/17 – 008)
4. Svar på interpellation (c) angående Olämpliga läkemedel för äldre

1:07:35 (0153/17 – 008)
5. Svar på interpellation (sd) om elevers frånvaro i skolan

1:20:00 (0154/17 – 008)
6. Svar på interpellation (L) om LSS-lagen

1:32:20 (0083/17 – 008)
7. Medborgarförslag om bygdegård i Älvsbyns kommun

1:38:24 (0052/17 – 008)
8. Motion (c) gratis wifi i restaurangen och samlingslokalen på Fluxen

1:39:01 (0148/17 – 008)
9. Motion (c) – Attraktiv rastplats, tätortens ansikte utåt

1:45:48 (0165/17 – 003)
10. Ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB

1:46:37 (0166/17 – 003)
11. Ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB

1:47:20 (0167/17 – 003)
12. Ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB

1:47:59 (0161/17 – 003)
13. Bolagsordning för Älvsbyns Energi AB

1:48:33 (0162/17 – 003)
14. Bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB

1:49:09 (0163/17 – 003)
15. Bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB

1:49:55 (0188/17 – 003)
16. Styrning av kommunala bolag – handlingsplan

1:50:57 (0177/17 – 041)
17. Budgetramar för 2018 samt plan för 2019 och 2020

2:52:35 (0168/17 – 042)
18. Delårsrapport per 30 april 2017

3:10:25 (0202/17 – 102)
19. Val av ersättare (s) i valnämnden och styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB

3:11:27 (0174/17 – 706)
20. Avgifter inom hemtjänsten – förslag på ändrade taxor

3:16:20 (0119/17 – 710)
21. Styrdokument – Information om villkor för personlig assistans enligt LSS

3:17:30 (0180/17 – 737)
22. Förändring av matdistribution och pris för kunder boende i Vidsel

3:21:33 (0030/17 – 739)
23. Rekommendation SKL – Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid

3:22:29 (0200/17 – 845)
24. Nya campingpriser vid Kanis

3:23:27
Avslutning