Home Kanaler Älvsbyn - Norrbottens pärla Kommunfullmäktige 170214

Kommunfullmäktige 170214

0
Kommunfullmäktige 170214
41f9b6b7ffeb141f545761c7a3f0cf85

Kommunfullmäktiges sammanträde i Älvsbyns kommun 14 februari 2017.
VISA MER av klickbar Ärendelista nedan (på dator kan du klicka på tiden nedan för att komma till ärendet):
(Starttid, eventuellt diarienummer, ärende)
0:00:00
* Välkommen

0:00:47
* Upprop

0:06:01
* Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll

0:07:01
* Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

0:15:28 (0024/17 – 000)
1. Delgivningar KF 2017-02-13

0:16:06 (0388/16 – 008)
2. Svar på interpellation (L) om gemensam skrivelse till Landstinget om ytterligare en ambulans m m

0:38:18 (0204/16 – 008)
3. Motion (sd) att kommunen upprättar ett återvändarteam

1:01:11 (0247/16 – 008)
4. Svar på motion (sd) – Undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares frånvaro

1:08:51 (0248/16 – 008)
5. Svar på motion (sd) – Införa en Förberedelseskola på prov i kommunen

1:36:01 (0249/16 – 008)
6. Svar på motion (L) – Sommarjobb, planteringar och utsmyckningar i vår kommun

1:56:13 (0389/16 – 008)
7. Svar på motion (sd) – nya förslag om placering av SÄBO (särskilt boende)

2:10:58 (0345/16 – 008)
8. Svar på medborgarförslag om sammanhållen turistinformation och översyn av kommunens hemsida

2:17:58 (0446/16 – 102)
9. Val av ersättare (s) i kommunstyrelsen och arbete och omsorgsutskottet

2:18:58 (0019/17 – 102)
10. Val av ledamot (s) och ordförande i Älvsbyns Fastigheter AB samt ersättare (s) i kommunala valberedningen

2:26:13 (0445/16 – 104)
11. Utbetalning av partistöd

2:27:01
Avslutning