Home Kanaler Älvsbyn - Norrbottens pärla Kommunfullmäktige 161128

Kommunfullmäktige 161128

0
Kommunfullmäktige 161128
6d1c47312f8f4295b1b2ecefb2998020

Kommunfullmäktiges sammanträde i Älvsbyns kommun 28 november 2016.
VISA MER av klickbar Ärendelista nedan (på dator kan du klicka på tiden nedan för att komma till ärendet):
(Starttid, eventuellt diarienummer, ärende)
0:00:00
* Välkommen

0:00:10
* Upprop

0:03:19
* Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll

0:04:09
* Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

0:08:14 (0380/16 – 000)
1. Delgivningar KF 2016-11-28

0:16:33 (0282/16 – 003)
2. Intraprenad i Älvsbyns kommun – riktlinje

0:33:57 (0352/16 – 003)
3. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

0:34:48 (0362/16 – 003)
4. Strategisk Plan för Älvsbyns kommun 2017-2019

0:48:28 (0354/16 – 006)
5. Sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB

0:49:14 (0353/16 – 008)
6. Medborgarförslag angående placering av nya äldreboendet

0:57:10 (0228/16 – 008)
7. Redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och medborgarförslag

1:02:55 (0363/16 – 041)
8. Investeringsbudget 2017 samt plan för 2018 och 2019

1:22:55 (0364/16 – 041)
9. Skattesats 2017 – Utdebitering 2017

1:24:36 (0365/16 – 041)
10. Drift-, resultat-, finans- och balansbudget 2017 samt plan för 2018 och 2019

1:48:42 (0348/16 – 041)
11. Revisorernas budgetäskande 2017

1:49:55 (0227/16 – 104)
12. Redovisning av partistödet år 2015

2:15:37 (0356/16 – 180)
13. Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

2:29:32 (0357/16 – 180)
14. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor

2:30:21 (0358/16 – 209)
15. Tomtpris inom området Älvsbyn 25:1, Bäckängen

2:32:40 (0338/16 – 439)
16. Revidering av stadgar till miljöpriset

2:34:53
Avslutning