Home Kanaler Älvsbyn - Norrbottens pärla Kommunfullmäktige Älvsbyn 160620

Kommunfullmäktige Älvsbyn 160620

Kommunfullmäktige Älvsbyn 160620
a64529173c537b2a86c377b7dcf3f1d2

Kommunfullmäktiges sammanträde i Älvsbyns kommun 20 juni 2016.
VISA MER av klickbar Ärendelista nedan (klicka på tiden nedan för att komma till ärendet):
(Starttid, eventuellt diarienummer, ärende)

0:00:00
* Välkommen

0:00:59
* Utdelning av ungdomsledarstipendium

0:02:51
* Utdelning av kulturstipendium

0:04:38
* Utdelning av Stipendium för unga ledare

0:08:02
Upprop

0:10:26
* Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll

0:12:03
* Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

0:47:56 (0229/16 – 000)
1. Delgivningar KF 2016-06-20

0:48:46 (0228/16 – 008)
2. Redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och medborgarförslag KF 2016-06-20

0:49:28 (0209/16 – 008)
3. Svar på interpellation (c) – Fallskador för äldre

1:01:16 (0200/16 – 003)
4. Fastställa Företagspolicy för Älvsbyns kommuns bolag

1:05:18 (0196/16 – 003)
5. Ägardirektiv Älvsbyns Energi AB – 2016

1:06:14 (0195/16 – 003)
6. Ägardirektiv Älvsbyns Fastigheter AB – 2016

1:07:00 (0194/16 – 003)
7. Ägardirektiv Älvsbyns kommunföretag AB – 2016

1:10:33 (0199/16 – 003)
8. Bolagsordning Älvsbyns Energi AB – 2016

1:24:25 (0198/16 – 003)
9. Bolagsordning Älvsbyns Fastigheter AB – 2016

1:25:11 (0197/16 – 003)
10. Bolagsordning Älvsbyns kommunföretag AB – 2016

1:26:06 (0191/16 – 042)
11. Delårsrapport per april 2016

1:53:57 (0382/15 – 106)
12. Samverkan regional trafikstrategi – SARETS

1:56:51 (0192/16 – 106)
13. Gemensamt lönecenter, Piteå och Älvsbyns kommun

2:00:43 (0193/16 – 106)
14. Gemensam servicenämnd, Piteå och Älvsbyns kommun

2:18:48 (0095/15 – 214)
15. Antagande av detaljplan för Norra Nyfors industriområde – del av Älvsbyn 24:1

2:19:46 (0138/16 – 736)
16. Ändring av taxor inom socialtjänsten (maxtaxa)

2:25:23 (0233/16 – 102)
17. Val av ledamot och ersättare i gemensam servicenämnd, Piteå och Älvsbyns kommun

2:29:20 (0231/16 – 102)
18. Val av ersättare (s) i kommunala valberedningen och Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige

2:30:41
Avslutning