Home Kanaler Älvsbyn - Norrbottens pärla Kommunfullmäktige Älvsbyn 160516

Kommunfullmäktige Älvsbyn 160516

Kommunfullmäktige Älvsbyn 160516
fee310569b9bc029fd10928eacee1fa8

Kommunfullmäktiges sammanträde i Älvsbyns kommun 16 maj 2016.
Ärendelista nedan (klicka på tiden nedan för att komma till ärendet):
(Starttid, diarienummer, ärende)
0:00.
* Välkommen och upprop

4:02.
* Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll

4:55.
* Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

8:05.
* Matilda Wiklund och Tseghezeab Ghebru Eiman informerar om ”Vän i Älvsbyn”

33:35. (0151/16 – 000)
1. Delgivningar KF 2016-05-16

37:58. (0152/16 – 003)
2. Finansreglemente

38:45. (0076/16 – 008)
3. Svar på interpellation (c) – Redogörelse om vad som hänt i skolfrågan

1:01:50. (0082/16 – 009)
4. Förändring av antalet stipendier i Älvsbyns kommun

1:13:30. (0105/16 – 041)
5. Anslagsöverföringar av investeringar från 2015 till 2016 års investeringsbudget

1:14:32. (0514/15 – 041)
6. Höjning av taxa inom hemtjänsten och avgift för ledsagning – Detaljbudget 2016

1:21:45. (0177/16 – 042)
7. Revisionen – Revisionsberättelse för år 2015

1:31:35. (0106/16 – 042)
8. Årsredovisning 2015

2:37:50. (0179/16 – 102)
9. Val av ersättare (s) i miljö- och byggnämnden samt Älvsbyns Energi AB

2:38:58. (0015/16 – 106)
10. Bolagsordning och aktieägaravtal för Norrbottens Energikontor/Energikontor Norr

2:39:55 (0064/16 – 180)
11. Krisberedskap – anta styrdokument

2:40:52. (0144/16 – 212)
12. Beslut om översyn av Älvsbyns kommuns översiktsplan

2:41:32. (0232/15 – 214)
13. Anta detaljplan för parkeringar vid Knut Lundmarkskolan

2:42:44. (0109/16 – 301)
14. Anta VA-strategi för Älvsbyns kommun

2:43:50. (0513/15 – 344)
15. Fastställa verksamhetsområde Övrabyn-Nystrand

2:48:16. (0094/16 – 612)
16. Fastställa bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor

2:49:10. (0075/16 – 739)
17. Fastställa serviceavgift medboende särskilt boende (SÄBO)

2:52:05
Avslutning