Cyklar Bottenviken runt 100 mil på 4 dagar. Dag 1

Cyklar runt Bottenviken för att samla in pengar till WWFs projekt rädda Östersjön det här är första dagen på min tur. De samlades in 2550 kr på första dagen! Kolla på nästa dag för att se hur de går..