Hur hanterar du konflikter?

Hör Kommunchef Ylva Sundkvist dela med sig om vikten att vi pratar med varann istället för om varann.