Sparbanken Nord Kundmiljonen 2018 Demensföreningen Piteå

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i.
Verksamheten som Demensföreningen bedriver i Piteå bra exempel på detta.
Nu är det din tur Carina!