Spiran #6 – Med skogen i tanken

I vår videoserie Spiran lyfter vi fram några av alla de fantastiska företag och entreprenör som sitter i parken. I del 6 möter vi Magnus Marklund, VD på RISE ETC, som forskar om förbränning och förgasning av biomaterial, samt solenergi.