Projekt övertryckshall Del 2

Det är januari 2018 och alla delar till den nya övertryckshallen är på plats. Piteå kommuns personal arbetar tillsammans med ideella krafter för att få färdigt hallen.

Bakgrund:
Frågan om en fullstor fotbollshall (planmått 105 x 65m) har drivits av fotbollsföreningarna i Piteå sedan 90-talet. Av kostnadsmässiga skäl är en permanent fullstor fotbollshall inte ett alternativ utan fotbollen har de senaste åren fokuserat på utreda möjligheten till en Övertryckshall. Ett flertal tänkbara placeringar har utretts men utgångsläget har varit en central placering, närhet till skolan och med möjlighet till samnyttjande av andra verksamheter. Efter att beslut om att bygga en hall och avsätta medel togs beslut om placering på Nolia/Norrstrand i Kommunstyrelsen 2016-03-21.

https://www.pitea.se/overtryckshall