Kända korsningen..Shibuya crossing..ingen går mo…

Kända korsningen..Shibuya crossing..ingen går mot röd gubbe!


VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • Resia ( facebook )
  • Video URL : http://facebook.com//resiapitea/videos/785027035041469/