Medborgarlöften – Polisen i Piteå

Lokalpolisområde Piteå Älvdal och Piteå kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

• Genomföra minst 3 medborgarmöten i offentlig miljö

• Ska genomföras minst 3 tillfällen under året på olika platser i kommunen.
• Gäller i samverkan mellan polis och kommun samt polis och föreningar/ organisationer.
• Medborgarna ska kunna ställa allmänna frågor, få information utifrån, lyfta upp frågor som känns viktiga utifrån trygghetsaspekten.
Polisen samt Piteå kommun ska kommunicera och informera om trygghetsarbetet som pågår. Medborgarna ska kunna lämna synpunkter utifrån detta arbete.

Genomföra i snitt en trafikkontroll per dygn inom Piteå kommun

• För att stävja trafikbrott samt förebygga andra brott.

Synlighet och närvaro genom fotpatrullerande poliser

• Polisen ska sträva för att minst 1 gång per dygn fotpatrullera i och kring publika platser i kommunen.

Kontinuerligt förbättringsarbete med belysning ur ett trygghetsperspektiv

• Genom trygghetsvandringar.
• Utveckla/ förbättra information och kommunikation kring belysningsfrågor i kommunen.


VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • Piteinfo ( youtube )
  • Video URL : http://www.youtube.com/watch?v=9wckBn5oaTE