Rennit- Smart system för vattenavrinning

Nya hängrännor och stuprör – Monterat och klart! Till priser likvärdiga byggvaruhandeln omonterat, varför då montera själv?