Holmstrom’s 1000th Game Snowmobile Video

Thomas Holmströms lagkamrater firar hans tusende match med att ge honom en skoter.
11 Feb 2012

/Youtube