SMASK Bidrag 1

Psykisk ohälsa är ju viktigt att prata om, något som Jeanette Tablett ofta gör, sin egen då. Men hon verkar till slut ha hittat en lösning på alla sina problem, i form av en mirakel tablett.