4-2 Marcus Renberg. Straff. Istället för utvisni…

4-2 Marcus Renberg. Straff. Istället för utvisningar blir det straff.