Calidus AutoGyro Gyrokopter SE-VRR in Pajala

Publicerades den 17 aug. 2012 2012-08-16 http://www.kirunagyroflyg.se http://www.auto-gyro.com/en Visit us at Facebook / Besök oss på Facebook http://www.facebook.com/pages/Bm-Rill... Video/Youtube RilleS88

Lekstuga i Pajala

Sladdar, svänger och burnoutar i midnattssolens sken. På med hörselkåpan innan ni kollar klippet. Video/Youtube Morgan Roth Andersson
- Advertisement -

RECOMMENDED VIDEOS

POPULAR