Liveström från Pajala Kommunfullmäktige 26/2

Ärenden 1. Anmälan om ny ledamot 2. Avsägelser 3. Valärenden 4. Arbetsmiljöpolicy 5. Översyn ägardirektiv för Pajala Värmeverk AB 6. Revidering av arvode för Överförmyndare 7. Revidering av ersättning till förtroendevalda 8....

Pajala Kommunfullmäktige – 2017-12-11

Ärenden: 1. Revidering av handlingsprogram för räddningstjänsten 2. Gemensam bygg- och miljönämnd för Pajala och Överkalix Kommuner 3. Reglemente för Plan- och miljönämnden 4. Taxa för tillsyn enligt...

Pajala Kommunfullmäktige – 2017-12-11

Ärenden: 1. Revidering av handlingsprogram för räddningstjänsten 2. Gemensam bygg- och miljönämnd för Pajala och Överkalix Kommuner 3. Reglemente för Plan- och miljönämnden 4. Taxa för tillsyn enligt...

Pajala kommunfullmäktige 2017-11-20

Ärenden: 1 Årsredovisning 2016 2 Delårsredovisning 2017-06-30 3 Fastställande av skattesats 2018 4 Budget 2018 5 Motion - Insyn i det politiska arbetet 6 Valärenden

Pajala kommunfullmäktige 2017-11-20

Ärenden: 1 Årsredovisning 2016 2 Delårsredovisning 2017-06-30 3 Fastställande av skattesats 2018 4 Budget 2018 5 Motion - Insyn i det politiska arbetet 6 Valärenden

Pajala kommunfullmäktige 2017-10-23

Ärenden 1. Information från Pajala Värmeverk AB 2. Budget 2018 3. Anmälan om ny ledamot 4. Valärende – Plan- och miljönämnden 5. Utskrifts- och kopieringstaxor...

Pajala kommunfullmäktige 2017-10-23

Ärenden 1. Information från Pajala Värmeverk AB 2. Budget 2018 3. Anmälan om ny ledamot 4. Valärende – Plan- och miljönämnden 5. Utskrifts- och kopieringstaxor...

Kommunfullmäktige från 11:e September 2017

Uppladdad version av mötet där pauser är bortklippta. Ärenden 1. Information från Pajalabostäder AB 2. Avsägelse av förtroendeuppdrag 3. Entledigande 4. Val – Socialnämnden 5. Val – Kultur- och utbildningsnämnden 6....

Kommunfullmäktige från 11:e September 2017

Uppladdad version av mötet där pauser är bortklippta. Ärenden 1. Information från Pajalabostäder AB 2. Avsägelse av förtroendeuppdrag 3. Entledigande 4. Val – Socialnämnden 5. Val – Kultur- och utbildningsnämnden 6....
- Advertisement -

RECOMMENDED VIDEOS

POPULAR