Kommunfullmäktige från den 29/5-2017

Publicerades den 29 maj 2017 Inspelat 29/5-2017. Ärenden 1. Information från Vattenfall 2. Politisk omorganisation 3. Revidering av kommunstyrelsens reglemente 4. Avgifter för bad- och idrottanläggningar 5. Äskande om anslag till...

Kommunfullmäktige från den 29/5-2017

Inspelat 29/5-2017. Ärenden 1. Information från Vattenfall 2. Politisk omorganisation 3. Revidering av kommunstyrelsens reglemente 4. Avgifter för bad- och idrottanläggningar 5. Äskande om anslag till...

Pajalas Kommunfullmäktige från 3/4-2017

Publicerades den 5 apr. 2017 Mötets pauser är borta, samt att uppropet saknar ljud. Ärenden 1.Valärende - Kommunfullmäktige 2.Valärende – Plan- och miljönämnden 3.Valärende – Pajalabostäder 4.Valärende - Socialnämnden 5.Valärende -...

Pajalas Kommunfullmäktige från 3/4-2017

Mötets pauser är borta, samt att uppropet saknar ljud. Ärenden 1.Valärende - Kommunfullmäktige 2.Valärende – Plan- och miljönämnden 3.Valärende – Pajalabostäder 4.Valärende - Socialnämnden 5.Valärende - Kommunstyrelsen 6.Valärende – Kultur-...

Pajalas Kommunfullmäktige den 3/4-2017

Mötet sänds direkt från Folkets Hus i Pajala den 3/4-2017 med början 10.00 Ärenden 1.Valärende - Kommunfullmäktige 2.Valärende – Plan- och miljönämnden 3.Valärende – Pajalabostäder 4.Valärende - Socialnämnden 5.Valärende...

Pajalas Kommunfullmäktige från den 16/01-2017

Ärenden 1. Avsägelse av förtroendeuppdrag 2. Avsägelse av förtroendeuppdrag 3. Valteknisk samverkan 4. Handlingsplan minoritetsspråken 5. Reglemente för kommunala Minoritetsrådet (MTR) 6. Reglemente Plan och Miljönämnden 7. Försäljning av Junosuando 10:19...

Pajalas Kommunfullmäktige från den 21/11-2016

Mötet inspelat den 21/11-2016 på Pajala Folkets Hus. Ärenden 1. Information om pensioner 2. Avsägelse av förtroendeuppdrag 3. Valärende 4. Valärende 5. Valärende 6. Valärende 7....

Kommunfullmäktige 26/9-2016

Uppladdad version där pauser är bortklippta. Ärenden 1. Information från Lapplands Kommunalförbund 2. Avsägelse av förtroendeuppdrag 3. Fastställande av skattesats för år 2017 4. Investeringsbudget 2017 5....

Kommunfullmäktige 26/9-2016

Ärenden 1. Information från Lapplands Kommunalförbund 2. Avsägelse av förtroendeuppdrag 3. Fastställande av skattesats för år 2017 4. Investeringsbudget 2017 5. Budget 2017 - 2020 6....

Kommunfullmäktige 20:e Juni 2016

Kommunfullmäktige i Pajala den 20:e Juni. Ärenden 1. Information från Socialnämnden 2. Delårsuppföljning april 2016 3. Årsredovisning 2015, Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten 4. Årsredovisning 2015, Lapplands Kommunalförbund 5. Förordnande av...
- Advertisement -

RECOMMENDED VIDEOS

POPULAR