Pajala Kommunfullmäktige 2018-12-17

177

Ärenden

1. Mötets öppnande
– Godkännande av kungörelse
– Upprop
– Val av 2 justerare, tid och dag
– Godkännande av dagordning
2. Avloppsreningsverk
3. Lapplands kommunalförbunds förbundsordning
4. Lapplands kommunalförbund budget
5. Taxa – LSO & LBE
6. Måltidstaxa
7. Budget 2019 och finansiella mål *
8. Sammanträdesplan 2019
9. Politisk organisation 2019 – 2022
10. Reglementen
11. Fullmäktige arbetsordning
12. Val av Revisorer
13. Val av Kommunstyrelse
14. Val av ledamöter till Bygg och miljönämnd
15. Val av ledamöter till Individnämnd
16. Val av ledamöter till Valnämnd
17. Val av Nämndemän
18. Val av ledamöter till krisledningsnämnd
19. Val av ledamöter till Pajalabostäder AB
20. Val av ledamöter till Pajala Värmeverk AB
21. Val av representant E-nämnden
22. Val av ombud och övriga uppdrag
23. Val av gode män
24. Motioner
25. Frågor

*Budgetdialog, kommunmedborgare och andra åhörare bereds möjlighet att
ställa budgetrelaterade frågor.


VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • Pajala Kommun ( youtube )
  • Video URL : http://www.youtube.com/watch?v=n-iYnt7GaDo