Original Lapland möter Urskogen – del 1

203

Är det svårt att starta sitt eget turistföretag? Hur gör man och vilka utmaningar kan man möta efter vägen? I fyra avsnitt kommer vi följa Lisa och Mikael som driver Urskogens jakt, fiske och äventyr i Parakka i norra Tornedalen. De delar med sig av sin vardag som turistföretagare och tankar kring utvecklingen av sitt företag. I del 1 får vi veta mer om vilka de är och varför de valde att starta Urskogens.

Is it hard to start your own company within tourism? How do you do it and what challanges can you meet along the way? In four episodes we will follow Lisa and Mikael who runs Urskogens hunting, fishing and adventures in Parakka in the north of Tornedalen. They share their everyday life as tourism entrepreneurs and their thoughts around developing the company. In episode 1 we get to know who Lisa and Mikael are and why they chose to start Urskogens.

VIDEOKÄLLA – videon är delad från


VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • Tornedalen 2020 ( youtube )
  • Video URL : http://www.youtube.com/watch?v=4jPKlFvunL4