Pajala Kommunfullmäktige 2018-09-24

203

Ärenden

1. Delårsredovisning
2. Policy för internkontroll
3. Finanspolicy
4. Pensionspolicy
5. Ansvarsfrihet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
6. Taxa – Flytt av fordon
7. Köp av ägarandel i Investera i Norrbotten
8. Prövning av översiktsplanens aktualitet
9. Motioner
10. Interpellationer och frågor

Teknisk checklista

1. För att kunna se bilden utan hack rekommenderas en internethastighet på ca 5mbits eller mer. Om ni är osäker på vilken hastighet ni har så kana kolla upp detta på bredbandskollen.se
2. Video och ljud använder mycket data vilket är viktigt att tänka på om man använder mobilt bredband som har en begränsad datamäng. Med mobilt internet menas data via 3G och 4G-näten.
3. Om ni har ett hushåll med många användare så kan det vara så att 5mbits inte räcker. l sådana fall kan man se till att koppla ner andra enheter som har tillgång till internet.
4. Om problem med uppkopplingen från mötet uppstår så kommer detta meddelas. I sådant fall kommer mötet laddas upp i efterhand. Om ljud eller bild fattas gå in på youtube och kommentera detta isåfall.
5. Rekomenderade webläsare är Chrome och Firefox för Windows. Safari eller Chrome för Mac.

VIDEOKÄLLA – videon är delad från


VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • Pajala Kommun ( youtube )
  • Video URL : http://www.youtube.com/watch?v=A9bNtSoMjPY