Kvantitetsord i älvdalska (Quantity words in Övdalian)

119

This video summarizes translations of the ”cookie story” given by native Övdalian speakers in 2015. The interviews were conducted in Swedish, including the prompts. Here are translations of the prompts.

1. De flesta barn som går i min skola tycker om att spela musik.
[Most of the kids who go to my school like to play music.]

2. Av alla barn i skolan är jag den som spelar flest instrument.
[Of all the kids in my school, I’m the one who plays the most instruments.]

3. Jag tycker inte om den mesta musiken som spelas på radion.
[I don’t like most of the music that is played on the radio.]

4. Min bror Hans spelar också många instrument, men inte fler än jag.
[My brother Hans also plays many instruments, but not more than I.]

5. Den som spelar minst antal instrument i familien är min syster Karin.
[The one who plays the fewest instruments in the family is my sister Karin.]

6. Under större delen av sommaren har vi spelat musik varje dag.
[During most (lit. the larger part) of the summer we have played music every day.]

7. Jag vet inte hur mycket kaffe vi har druckit och hur många kakor vi har ätit under sommaren.
[I don’t know how much coffee we’ve drunk and how many cookies we’ve eaten during the summer.]

8. Men det är nog Hans som har druckit mest kaffe.
[But it’s probably Hans who has drunk the most coffee.]

9. Mamma säger att han borde äta färre kakor.
[Mom says that he ought to eat fewer cookies.]

10. Det är jag som drikker minst kaffe.
[I’m the one who drinks the least coffee.]

11. Jag är den i familjen som äter flest kakor.
[I’m the one in the family who eats the most cookies.]

12. Mamma bakade kakor igår och jag åt de flesta av dem.
[Mom baked cookies yesterday and I at most of them.]

13. Jag drack det mesta av mjölken också.
[I drank most of the milk, too.]

14. Jag är inte den i familjen som har smalast midja.
[I’m not the one in the family who has the thinnest waist.]

15. Jag borde äta färre kakor.
[I ought to eat fewer cookies.]

16. Men det är svårt när mamma bakar de godaste kakorna i hela världen.
[But it’s hard when Mom makes the most delicious cookies in the whole world.]

17. Många försöker, men få kan avstå från mammas kakor!
[Many try, but few can resist Mom’s cookies!


VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • Elizabeth Coppock ( youtube )
  • Video URL : http://www.youtube.com/watch?v=Neyit80mUfo