Kommunfullmäktige från den 29/5-2017

145
Publicerades den 29 maj 2017

Inspelat 29/5-2017.

Ärenden

1. Information från Vattenfall
2. Politisk omorganisation
3. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
4. Avgifter för bad- och idrottanläggningar
5. Äskande om anslag till täckning av ökade kostnader för placerade barn och försörjningsstöd
6. Årsredovisning 2016 – Lapplands Kommunalförbund
7. Preliminär budget lapplands Kommunalförbund 2018 och treårsplan 2018 – 2020
8. Valärende – Kultur- och utbildningsnämnden
9. Valärende – Gymnasienämnden
10. Valärende – Socialnämnden
11. Valärende – Förbundsfullmäktige Norrbottens Kommuner
12. Motioner
13. Interpellationer och frågor

Video/Youtube Pajala Kommun