Warning: include_once(/www/webvol1/46/xw48kzbwjxqzwmu/lokalteve.se/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/wp-admin/external/wpalchemy/MetaBox.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/webvol1/46/xw48kzbwjxqzwmu/lokalteve.se/public_html/wp-content/plugins/wpvr-tfnp/includes/hooks.php on line 227

Warning: include_once(): Failed opening '/www/webvol1/46/xw48kzbwjxqzwmu/lokalteve.se/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/wp-admin/external/wpalchemy/MetaBox.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /www/webvol1/46/xw48kzbwjxqzwmu/lokalteve.se/public_html/wp-content/plugins/wpvr-tfnp/includes/hooks.php on line 227
Pajalas Kommunfullmäktige från 3/4-2017 – Pajala Lokalteve
Home Kanaler Pajala kommun Pajalas Kommunfullmäktige från 3/4-2017

Pajalas Kommunfullmäktige från 3/4-2017

0
Pajalas Kommunfullmäktige från 3/4-2017
Publicerades den 5 apr. 2017

Mötets pauser är borta, samt att uppropet saknar ljud.

Ärenden
1.Valärende – Kommunfullmäktige
2.Valärende – Plan- och miljönämnden
3.Valärende – Pajalabostäder
4.Valärende – Socialnämnden
5.Valärende – Kommunstyrelsen
6.Valärende – Kultur- och utbildningsnämnden
7.Valärende – Gymnasienämnden
8.Avsägelse av förtroendeuppdrag
9.Valärende – God man för jordbruks- eller skogsbruksfrågor
10.Valärende – Direktionen för Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
11.Valärende – Norrbottens kommuner
12.Valärende – Direktionen för Lapplands kommunalförbund
13.Revisionsberättelse 2016
14.Årsredovisning 2016
15.Ansvarsfrihet för år 2016
16.Investeringsmedel till ledningsnät
17.Budgetram 2018-2020
18.Politisk omorganisation
19.Revidering av kommunstyrelsens reglemente
20.Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
21.Partistöd
22.Försäljning av Junosuando 10:19 och Junosuando 7:14
23.Tillgänglighetspolicy
24.Investeringspolicy
25.Rekryteringspolicy
26.Policy för hantering av bisysslor
27.Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd
28.Motion – Införande av valfrihetssystem, vård- och omsorgsboende
29.Motion – Införande av valfrihetssystem, hemtjänstval
30.Anmälan av motioner
31.Interpellationer och frågor

Video/Youtube Pajala Kommun