Home Live Pajalas Kommunfullmäktige från den 16/01-2017 (Uppdaterad)

Pajalas Kommunfullmäktige från den 16/01-2017 (Uppdaterad)

0
Pajalas Kommunfullmäktige från den 16/01-2017 (Uppdaterad)

Mötet sändes direkt från Folkets Hus i Pajala den 16/1-2017. Nedan kan ni se mötet utan pauser.

Ärenden

1. Avsägelse av förtroendeuppdrag
2. Avsägelse av förtroendeuppdrag
3. Valteknisk samverkan
4. Handlingsplan minoritetsspråken
5. Reglemente för kommunala Minoritetsrådet (MTR)6. Reglemente Plan och Miljönämnden
7. Försäljning av Junosuando 10:19 och Junosuando 7:14
8. Budget 2017 – 2020
9. Nämndernas delegationsbeslut
10. Redovisning av inlämnade motioner
11. Sammanträdesplan 2017
12. Avsägelse av förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen
13. Valärende – ordförande i kommunstyrelsen
14. Valärende – kommunstyrelsen
15. Valärende – vice ordförande i kommunstyrelsen
16. Avsägelse av förtroendeuppdrag
17. Avsägelse av förtroendeuppdrag
18. Avsägelse av förtroendeuppdrag
19. Avsägelse av förtroendeuppdrag
20. Avsägelse av förtroendeuppdrag
21. Avsägelse av förtroendeuppdrag
22. Avsägelse av förtroendeuppdrag
23. Avsägelse av förtroendeuppdrag
24. Avsägelse av förtroendeuppdrag
25. Avsägelse av förtroendeuppdrag
26. Avsägelse av förtroendeuppdrag
27. Valärende – 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
28. Valärende – ledamot, ordförande och vice ordförande i socialnämnden
29. Valärende – vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden
30. Valärende – vice ordförande i plan- och miljönämnden
31. Valärende – vice ordförande för revisorerna
32. Valärende – kommunstyrelsen
33. Valärende – valberedningen
34. Valärende – vice ordförande i valnämnden
35. Valärende – direktionen till Lapplands Kommunalförbund
36. Valärende – Förbundsfullmäktige i Norrbottens kommuner
37. Valärende – Pajalabostäder AB
38. Valärende – direktionen för Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
39. Valärende – god man – Jordbruks eller skogsbruksfrågor
40. Motion – Återkallande av förtroendevaldas uppdrag
41. Motioner
42. Interpellationer och frågor
43. Motioner

Teknisk checklista

1. För att kunna se bilden utan hack rekommenderas en internethastighet på ca 5mbits eller mer. Om ni är osäker på vilken hastighet ni har så kana kolla upp detta på bredbandskollen.se

2. Video och ljud använder mycket data vilket är viktigt att tänka på om man använder mobilt bredband som har en begränsad datamäng. Med mobilt internet menas data via 3G och 4G-näten.

3. Om ni har ett hushåll med många användare så kan det vara så att 5mbits inte räcker. l sådana fall kan man se till att koppla ner andra enheter som har tillgång till internet.

4. Om problem med uppkopplingen från mötet uppstår så kommer detta meddelas. I sådant fall kommer mötet laddas upp i efterhand. Om ljud eller bild fattas gå in på youtube och kommentera detta isåfall.

5. Rekomenderade webläsare är Chrome och Firefox för Windows. Safari för Mac.

Källa: Pajala kommun