Tittarfilm: Den arga älgen.

2223

Tittarfilm – Skicka in din film för publicering på PajalaTV.se.

En arg älg attackerar.
Angry Moose attack in Sweden.

http://www.pajalatv.se