Kan astma och KOL ge allvarligare sjukdomsförlopp i covid-19?

I tre studier på över 270 000 personer med astma eller KOL från luftvägsregistret har forskarna Caroline Stridsman och Johanna Sundbaum undersökt vilka faktorer som har haft betydelse när personer med astma eller KOL har blivit allvarligt sjuka i covid-19. Under föreläsningen presenterar forskarna sina resultat från studierna och diskutera hur detta kan påverka den framtida vården av patienter med astma och KOL.