Forskning för hållbara broar vid Luleå tekniska universitet

När den gamla E4-bron över Kalixälven stängde för trafik öppnade den för forskning. Specialinhyrd tung trafik har kört över bron samtidigt som forskare vid Luleå tekniska universitet har mätt belastningen på den.
”Vår forskning handlar om att förlänga broars livslängd”, säger professor Gabriel Sas.