Digitalisering för ökad tillgänglighet för alla

Att utveckla framtidens system är av största vikt för att företeelser i den fysiska världen ska kunna kombineras med den virtuella. Genom att digitalt hålla kontakt och uppleva saker tillsammans med alla sinnen, som vi gjort under pandemin, kan exempelvis miljöpåverkan minska då behovet av att resa går ned. Karl Andersson, ny professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet, berättar om sin forskning som bland annat bedrivs i testbäddar för 5G-teknologi för att testa ny teknik inom vård och omsorg, och med målet full täckning för alla – oavsett var du bor.
Hållbarhetsfrågan är ett genomgående tema i Karls forskning. I forskningscentret Cloudberry Datacenters arbetar han tillsammans med kollegorna för att effektivisera energianvändning i storskaliga datacenter. Han är också vetenskaplig ledare för universitetets tvärvetenskapliga framtidsområde, Creaternity, där forskningen ska bidra till industrins omställning och ett cirkulärt användande av material.