Att få göra sin röst hörd – för delaktighet i samhället

Möjligheten att göra sin röst hörd är central ur ett demokratiskt perspektiv. För vuxna personer i behov av kommunikationsstöd och barn och unga i utsatta situationer är det därför viktigt att undanröja hinder för delaktighet i samhället. Åsa Gardelli, ny professor i pedagogik, berättar om sin specialpedagogiska forskning som är relaterad till situationen för personer med olika funktionsnedsättningar och hur deras livskvalitet kan förbättras. Forskningen berör också skolverksamheter med barn och unga i behov av stöd.