Tillsammans för tillväxt: Är kretslopp möjligt i ett linjärt regelverk?

Ecotech från Övertorneå som berättar om hur de tillsammans med Luleå tekniska universitet skapar en affärsmodell för cirkulär ekonomi och en process för att utvärdera hur väl enskilda kommuner stödjer tillämpningen av detta cirkulära kretslopp.