Tillsammans för tillväxt : Employer branding – att locka engagerade och drivna medarbetare

Hur kan företag växa sig starkare, nå ökad tillväxt och klara av framtida utmaningar genom att kombinera platsattraktivitet med employer branding?

På det här eventet som hölls den 27 oktober talade Anna Näppä, doktorand i industriell marknadsföring vid Luleå tekniska universitet, som skriver en avhandling om employer branding. Företaget Beyron Door från Gällivare berättade om hur de strategiskt byggt sitt arbetsgivarvarumärke utifrån insikter om den hårda konkurrensen som råder när gäller att attrahera kompetenta medarbetare.