Vår demokrati – ingen självklarhet

I år är det 100 år sedan som de första valen med allmän och lika rösträtt genomfördes i Sverige. Men kan vi ta demokratin för given i vårt land? Under ett panelsamtal diskuterar vi vad demokrati är, vad som krävs för att bevara den och vad som händer när den omkullkastas. Deltagare i panelen är Josefin Rönnbäck, forskare i historia vid Luleå tekniska universitet, och Lena Berggren, forskare inom fascism och radikalnationalism vid Umeå universitet. Moderator är Karin Kvist Geverts, föreståndare för Svenska institutet för Förintelseforskning och tidigare projektledare för demokrati100.se på Kungliga biblioteket i Stockholm.