Nyförvärvet Tristin Walleys första intervju på svensk mark

BC Luleås nyförvärv Tristin Walleys första intervju på svensk mark.