KRONAN LULEÅ 2018

Ett nytt bostadsområde i Luleå växer fram. Kronan är en ny stadsdel som idag består av villor, kedjehus, radhus och flerfamiljsbostäder. Nu exploaterar vi Kronandalen med 2000 nya flerfamiljsbostäder samt ett stadsdelscentrum. 2030 bor 7000 personer på Kronanområdet.


VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • Kronan Luleå ( youtube )
  • Video URL : http://www.youtube.com/watch?v=A2D4fL9hDUU