Kulturmiljöns värde när staden förändras – Jennie Sjöholm, LTU