BD POP SESSION #04 / JOHAN AIRIJOKI / VALPHJÄRTA

Sköra välljudande tongångar ifrån den Norrbottniska myllan.
Publicerades den 4 apr. 2017

BD POP SESSION #04

Artist: Johan Airijoki
Track: Valphjärta

Photo/editing: Martin Åhlin
Sound recording & mix : Anton Nyström

Video/Youtube BD Pop