SIN18 – Sociala innovationer för ett inkluderande Nytt Kiruna

Kirunabo är ett 2-årigt projekt finansierat av Kiruna kommun och Vinnova. Det har tillkommit på grund av den stadsomvandling som sker i Kiruna. Delar av staden måste omlokaliseras på grund av gruvbrytningens (LKAB) expansion som leder till att marken kollapsar. Lokaler står tomma samtidigt nya hus måste byggas. Kirunabo ska bidra till att den nya staden blir så inkluderande som möjligt.

VIDEOKÄLLA – videon är delad från


VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • Region Västerbotten ( youtube )
  • Video URL : http://www.youtube.com/watch?v=ZE__EprmRV4