Shabalabala – Grundsärskolan

Ett samarbete mellan grundsärskolan, kulturskolan och Heart of Sound. Producerad våren 2022.