"Rudolf med röda mulen" av Johnny Marks

Alma spelar ”Rudolf med röda mulen”, hon är pianoelev på Kulturskolan i Kiruna.