Rock Dumper from Kiruna Wagon

Kort film från underjords-teknik från Kiruna Wagon.

/Youtube