Populism

Ett samtal mellan Gunnar Selberg och Mats Holmström om populism.