Pilotanläggning för fosfor och sällsynta jordartsmetaller