Moving Kiruna’s bell tower

Hur stor spridning kan vi få på den här filmen? Hjälper ni till och delar och gör Kirunas stolthet lika känd som Big Ben eller det lutande tornet i Pisa? // How far can we reach with this video? Can we make Kiruna’s proud bell tower as famous as Big Ben or the Leaning Tower of Pisa? Let’s share and find out!