Gruvstadsparkerna – en mjuk övergång mellan gruva och stad

Ingen ska behöva bo granne med ett gruvindustriområde. Därför har LKAB och Kiruna kommun enats om att anlägga parker i avvecklingsområden, så kallade gruvstadsparker. När husen måste flyttas eller rivas kan området fortfarande under en tid vara tillgänglig för allmänheten. Det första som påverkas är nämligen inte själva huskonstruktionerna utan elledningar och vattenledningar. Parkerna kan nyttjas av boende och besökare till dess att marken ingår i LKAB:s gruvindustriområde.

LKAB / vimeo