Garage kommer lastat i Kiruna! Ännu en lyckad fly…

Garage kommer lastat i Kiruna! Ännu en lyckad flytt genomförd. Någon som hann se ekipaget? Nästa husflytt blir den 14:e och 15:e juni då den så kallade Ingenjörsvillan och två bläckhornshus flyttas. #lkab #flyttakiruna #samhällsomvandling


VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • LKAB ( facebook )
  • Video URL : http://facebook.com//lkabgroup/videos/1704736182888087/