Kiruna är vår framtid

Samhällsomvandlingen är i full gång och det är ett äventyr i världsklass. Det är nu det händer. Bygg- och rivningsprocesserna får inte stanna halvvägs, det ska finnas mer tid att förbereda nya områden innan befintliga måste tömmas. Det är ofta svårt att ge svar när inte alla förutsättningar ännu är klara men det är också en del av resan. De nya samhällena växer fram i dialog mellan alla som påverkas. Liselott och Magnus vet att de så småningom ska flytta.

Video/Vimeo LKAB