Inspirationsdag om digital beroendevård och arbete för tryggare barn och familjer

Kalix kommuns informationsansvarige, Reine Sundqvist, besökte inspirationsdagen om digital beroendevård för att få veta mer om hur arbetet med barn och familjer i familjer med beroendeproblematik kan se ut.


VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • Kalix kommun ( youtube )
  • Video URL : http://www.youtube.com/watch?v=LQi-vQ7fJHk