Norrländska killars sociala skills ba:

Den första kulturkrocken mellan Jokkmokkare och Stockholmare.


VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • Kitok ( facebook )
  • Video URL : http://facebook.com//kitokjokkmokk/videos/1972190826374261/